Kunst en het circulaire bouwen

Op woensdagavond  23 mei a.s. stond het programma van Podium Circulair in het teken van Circulair Bouwen. Technologisch kan het, duurzaam bouwen, circulaire materialen zijn beschikbaar, maar laat de bouwwereld zich zo snel en makkelijk transformeren, is de vraag die voorstaat. Mantijn van Leeuwen (directeur van het NIBE ) en Juul Rameau gaven hierop hun visie. De centrale vraag waarvoor zowel Mantijn  als de toehoorders zich gesteld zagen was hoe we de noodzakelijke, concrete stap zetten naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving.  Ontwikkelingen op het gebied van materialen gaan snel, maar inpassingen in de bouwsector verlopen traag. Zo vormen de normeringen in de toch al weinig innovatieve bouwwereld een drempel voor nieuwe ontwikkelingen en door de vaak lage marges is er ook (nog) geen urgentie om een forse omslag naar circulair bouwen te realiseren. Die urgentie om te tonen hoe de natuur voor een gezonde leef- en woonomgeving kan zorgen is er wel bij kunstenaar Juul Rameau. Haar persoonlijke missie is om de relatie tussen natuur, design en de gebouwde omgeving te versterken. Zij doet dit onder meer door het uitvergroten van celstructuren die zij ontdekt in de natuur en deze toe te passen in haar ontwerpen voor sculpturen, hekwerken en andere onderdelen van bebouwing

?