Bomen over bomen

Met het project Bomen over Bomen ambieert Podium C om substantieel meer bomen en struiken te planten in en om de gemeente Vught. In lijn met de visie en doelstellingen van Podium C (‘geef kunstenaars, muzikanten en designers een rol van belang bij transities naar een duurzame wereld’) werden de kunstenaars/ontwerpers Cathelijne Montens, Krijn Christiaansen en componist Bart van Dongen betrokken bij de voorstellen voor de uitvoering van het plan.

De zienswijze van deze kunstenaars en de regie van kunstenaar Matthijs Bosman resulteerde in een aantal acties die niet alleen het draagvlak onder de burgers voor onze visie, conclusies en voorstellen moet vergroten, maar die burgers ook mede-eigenaar kan maken van het planten van bomen en struiken. De noodzaak van het planten van bomen wordt breed gedragen.

Al bomen plantend willen we bij burgers de belangstelling vergroten door hen niet alleen deelgenoot te maken van de kansen maar ook van de complexiteit die de ogenschijnlijk eenvoudige activiteit van planten van bomen met zich meebrengt. We streven ernaar dat de urgentie van het planten van bomen en struiken breed gedragen wordt door het een gezicht te geven en er een geprofileerde publieksactie aan toe te voegen. Ons plan wordt uitgevoerd in 2022 en het eerste kwartaal van 2023


Presentatie tijdens de aftrap Bomen over Bomen

Voorpootrecht

Het typische Brabantse lanenlandschap, dat ook zichtbaar is in de Meierij, vindt zijn oorsprong in een eeuwenoud recht: het voorpootrecht (ook wel: plantrecht of pootrecht). Dit recht, dat grondbezitters de mogelijkheid geeft om bomen, struiken en hagen te planten in de gemeentelijke berm die grenst aan hun perceel, is nooit vervallen. Dit biedt mogelijkheden voor het planten van meer groen. Een creatief instrumentarium aan voorlichting en handleidingen, ontwikkeld door Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens, biedt inwoners in Vught inzicht in alles wat er bij het voorpootrecht komt kijken en heeft als doel om bewoners te stimuleren meer bomen en struiken te planten in publiek groen.

Lees meer

Bomenkansenkaart

Met behulp van een intensieve inzet van communicatiekanalen, instructies op locatie en veel vrijwillligers worden inwoners van Vught , Helvoirt en Cromvoirt opgeroepen om aan te geven waar zij kansen ziet voor het planten van bomen, hagen en struiken. Onder auspiciën van Tiny en John Vermeer, boomliefhebbers - en wanneer nodig boomactivisten - wordt elke mogelijke plantlocatie in kaart gebracht. Of het nu gemeentegrond, particuliere tuinen of boerenerven zijn. Voor leerlingen van de 12 basisscholen binnen de gemeente Vught is door studenten van Avans Hogeschool een programma ontwikkeld - dat als titel kreeg Struikje, Boompje, Beestje, waarmee zij worden uitgedaagd om op creatieve wijze hun groene ideeën voor hun eigen omgeving vorm te geven.

Lees meer
?