Bomen over bomen

In het kader van het wereldwijde klimaatdebat staat het bomenbestand misschien wel als eerste noodzaak genoteerd. Logisch dan ook dat er van allerwegen aangedrongen wordt om meer bomen te planten vanwege de gunstige effecten op klimaat, biodiversiteit, CO2 opslag en nog zoveel meer. Ook in de gemeente Vught is sprake van een ongebreidelde bomenkap en een beperkte compensatie met nieuwe aanplant. De gemeente Vught heeft door de samenvoeging met Helvoirt en Cromvoirt veel “buitengebied” erbij gekregen. Dat schept niet alleen verantwoordelijkheden en verplichtingen maar levert ook knelpunten op die om een duurzame oplossing vragen.

Voorpootrecht

Het typische Brabantse lanenlandschap, dat ook zichtbaar is in de Meierij, vindt zijn oorsprong in een eeuwenoud recht: het voorpootrecht (ook wel: plantrecht of pootrecht). Dit recht, dat grondbezitters de mogelijkheid geeft om bomen te planten in de gemeentelijke berm die grenst aan hun perceel, is nooit vervallen. Dit biedt mogelijkheden voor het planten van bomen. Een creatief instrumentarium aan voorlichting en wegwijzers ontwikkeld door de kunstenaars biedt inwoners in Vught inzicht in alles wat er bij het voorpootrecht komt kijken en heeft als doel om bewoners te stimuleren meer bomen te planten in publiek groen.

Lees meer

Bomenkansenkaart

Met behulp van een intensieve inzet van communicatiekanalen en veel vrijwillligers wordt Vught opgeroepen om aan te geven waar zij kansen ziet voor het planten van bomen, hagen en struiken. Onder auspiciën van Tiny en John Vermeer, bomendeskunidgen, wordt elke mogelijke plantlocatie in kaart gebracht. Of het nu gemeentegrond, particuliere tuinen of boerenerven zijn. Voor leerlingen van de 12 basisscholen binnen de gemeente Vught is door studenten van Avans Hogeschool een programma ontwikkeld - dat als titel kreeg Struikje, Boompje, Beestje, waarmee zij worden uitgedaagd om op creatieve wijze hun groene ideeën voor hun eigen omgeving vorm te geven.

Lees meer