BOMENKANSENKAART

Met behulp van een intensieve inzet van communicatiekanalen worden inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt opgeroepen om aan te geven waar zij kansen ziet voor het planten van bomen, hagen en struiken. Onderzoek ieder plekje of het nu gemeentegrond, particuliere tuinen of boerenerven zijn.

Kies de juiste soort

Bij de keuze van nieuwe aanplant is diversiteit en gevarieerdheid van groot belang en soms is het aanplanten van struweel kansrijker dan vechten voor bomen.

De keuze voor soorten is vooral gericht op toename van biodiversiteit, opslag van CO2 en klimaatbestendigheid. We willen daarom niet per se gaan voor strikt inheems (hoewel we toegeven dat daar veel goede argumenten voor zijn), maar juist voor bio-diverse bomen en struiken. Een belangrijk criterium is wel dat ze niet invasief (sterk woekerend) mogen zijn.

De beuk en de eik zijn nu nog bekende bomen in onze bossen, maar dat zal in de toekomst wellicht gaan veranderen. Onderzoekers van de Wageningen University denken dat een aantal bomen in de toekomst verdwijnt door temperatuurstijging. Zo zien we de lijsterbes, zomereik en beuken langzaam verdwijnen. Het wordt te warm, beuken kunnen niet tegen de wisselende waterstanden en stikstof neerslag zorgt voor een dermate hoge verzuring dat de zomereiken niet meer overleven.

Onderzoeker en ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen University laat in het bos zien wat er gebeurt als het warm is. Hij voorspelt dat er tot wel 500 soorten gaan verdwijnen. Maar er zullen gelukkig wel veel soorten vanuit het zuiden van Europa voor terug gaan komen. Ook de lokale grote boomkwekerij M. van de Oever uit Haaren heeft het in een recent interview in het Brabants Dagblad over klimaatbomen gesteld: "ga voor zo gevarieerd mogelijk."


Boomliefhebbers gezocht

 

 

Een belangrijk onderdeel van het project Bomen over Bomen is de BomenKansenKaart. Want je kunt wel leuk praten over het planten van bomen, maar praatjes vullen geen gaatjes! Daarom gaan we in juli en augustus - met vrijwilliger-tweetallen – concrete mogelijkheden voor aanplant van - heel veel! - extra bomen en struiken in kaart brengen in Vught, Helvoirt én Cromvoirt. Wil jij jezelf hiervoor als vrijwilliger inzetten? Meld je dan aan met eventuele voorkeur voor een dorp, wijk of buurt: vermeerduurzamediensten@gmail.com l 06-22123917 (Tiny Vermeer).

In september zetten we alle resultaten op een rij en maken we de actuele bomen kansen kaart. Vervolgens stellen we in oktober plannen op voor nieuwe aanplant: in november – december 2022 én in de jaren daarna. Kortom, aan de slag voor zoveel mogelijk extra bomen en struiken erbij in de openbare ruimte van de gemeente Vught, én snel!

Aanmelden als vrijwilliger
Via mail vermeerduurzamediensten@gmail.com, telefoon of app 06-22123917 (Tiny Vermeer). Graag onder vermelding van je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het dorp en eventueel de wijk waar je wilt gaan inventariseren. Je krijgt daarvan een bevestiging. Er vindt een instructie en inspiratie bijeenkomst plaats in alle drie de dorpen en we gaan aan de slag in juli en augustus, met begeleiding op de achtergrond en op afroep.