KUNSTENAARS & DESIGNERS

Merlijn Twaalfhoven

Componist Merlijn Twaalfhoven (1976) zoekt naar nieuwe verbintenissen tussen de dagelijkse realiteit en verbeeldingskracht. Zijn doel is het scheppen van ruimte voor verwondering en het ontwerpen van nieuwe relaties tussen mensen. De afgelopen jaren werkte hij in het Concertgebouw, in het wetenschappelijk instituut IIASA in Wenen, bij de EU in Brussel, de VN in New York, maar ook in een zigeunerghetto in Slowakije, in een muziekschool in Damascus en in vluchtelingenkampen op de West Bank. Het waren inspirerende en hoopgevende ontmoetingen. Maar hij zag ook de complexiteit en de omvang van de grote maatschappelijke uitdagingen die er zijn. Zijn gevoel van machteloosheid bracht hem tot een nieuwe stap in zijn reis als musicus, waarbij hij de vraag stelt: wat is er nodig voor een echte omslag naar een duurzame wereld?

Matthijs Bosman

Ongebruikelijk redeneren, de waarde van een romantische blik, eerlijke bevlogenheid en glorieus durven falen. Er komen niet alleen kunstprojecten voort uit mijn manier van denken en werken. Ik inspireer publiek met mijn lezingen, adviseer organisaties en studenten en ondersteun bedrijven bij het vormen van onverwachte strategieën en concepten. Out of the box denken? Doe ik niet. Er is geen box.

Wouter van Eck

Botanist en voedselbosdeskundige. Eigenaar van voedselbos Ketelbroek, één van de oudste voedselbossen van Nederland. Wouter geeft cursussen en rondleidingen, levert voedsel aan een toprestaurant en staat voorop in de strijd om voedselbossen meer ruimte te geven. Momenteel legt Wouter, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, een productie voedselbos van 20 ha aan in Schijndel.

Cornel Bierens

Cornel Bierens (1949) is beeldend kunstenaar en schrijver. Werd opgeleid tot klinisch psycholoog aan de Universiteit Utrecht en tot kunstenaar aan de Academie Artibus in Utrecht (voorloper HKU, voortijdig afgehaakt) en de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam (voortijdig afgehaakt).

Ontwikkelde zich in zijn beeldend werk van schilder en tekenaar tot bouwer van grote installaties, meestal volgens de technieken van de anamorfose en het mozaïek. Wordt daarin bijgestaan door een wisselend team van medewerkers, waarvan Dick en Margo van Berkum de vaste kern vormen.

Publiceerde kunstkritieken en columns in onder meer Metropolis M, NRC-Handelsblad, De Witte Raaf, De Groene Amsterdammer en Het Financieele Dagblad. Schreef daarnaast fictie, vaak met de beeldende kunst als motief, waaronder Schildpad met Roos en Mes, een roman voor jongeren. Zijn meest recente boek is De handgezaagde ziel. Over de terugkeer van de ambachtelijkheid in de kunst en omstreken.

Lucas de Man

Lucas De Man is een Vlaamse kunstenaar die op speelse manier de publieke ruimte wil omtoveren tot een plek van verwondering en verbazing. 

Lucas De Man is regisseur, presentator en theatermaker. Hij werd geboren in Roeselane (Vlaanderen) in 1982 en studeerde aan de KU Leuven. Hij rondt zijn studie Germaanse Talen in Leuven in 2006 af en zijn studie Regie aan de Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten in 2008. Meteen na zijn afstuderen begint Lucas De Man met een groot aantal projecten die aandacht krijgen in de media.

Hij maakt installaties, theatervoorstellingen, stadsprojecten en performances. De rode draad in zijn werk is het veranderen van de publieke ruimte als 'anonieme consumptiemarktplaats' tot een plek van verwondering, verbinding en 'ont-moeting'. Deze 'ont-moeting' betreft een 'moment van niet moeten', een plek waar je kwetsbaar én krachtig kan zijn.

Peter de Koning

Peter de Koning is 24 jaar oud en Earth Protector. Zo heeft hij 50 hectare regenwoud gekocht in de Filipijnen om het te beschermen tegen commerciële industriën die geen respect voor natuur en cultuur hebben. Hij heeft het betaald zonder veel steun van andere mensen en organisaties. De meeste mensen vinden het maar een gek idee maar ze vinden het ook inspirerend en op die lijn van gek en inspirirend balanceert Peter. Nu mobiliseert hij een hondertal andere mensen om ook de andere 50 hectare te kopen.

Tabo Goudswaard

Tabo Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen.

Tabo Goudswaard was intendant bij The Art of Impact, een stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de zes landelijke publieke cultuurfondsen.The Art of Impact was erop gericht de relatie tussen kunst en maatschappij te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Het ministerie had hiervoor 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2015 en 2016 werden in totaal circa 44 bestaande en circa 80 nieuwe kunstprojecten met maatschappelijke impact ondersteund. Goudswaard was binnen The Art of Impact verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van bestaande kunstprojecten.

Elmo Vermijs

Elmo Vermijs werkt op het snijvlak van beeldende kunst, ontwerp en architectuur. Uiteenlopend van landschap tot openbare ruimte en van interieur tot product worden tal van projecten geïnitieerd, onderzocht, ontworpen en gerealiseerd. Zijn  projecten beginnen veelal met een inventarisatie van kennis en (rest)materialen aanwezig in de omgeving van de projectlocatie. Vanuit deze inventarisatie, ook wel de “lokale potentie” van een gebied genoemd wordt gestart met het ontwerpproces. Door de kennis en materialen aan elkaar te koppelen als wel de partijen die daaraan verbonden zijn, komen verrassende samenwerkingen en uitkomsten tot stand. De rol als ontwerper hierin is niet alleen ontwerpen maar ook de dialoog en interactie tot stand brengen tussen verschillende partijen.

?