KIES DE JUISTE SOORT


Kies de juiste soort

Bij de keuze van nieuwe aanplant is diversiteit en gevarieerdheid van groot belang en soms is het aanplanten van struweel kansrijker dan vechten voor bomen.

De keuze voor soorten is vooral gericht op toename van biodiversiteit, opslag van CO2 en klimaatbestendigheid. We willen daarom niet per se gaan voor strikt inheems (hoewel we toegeven dat daar veel goede argumenten voor zijn), maar juist voor bio-diverse bomen en struiken. Een belangrijk criterium is wel dat ze niet invasief (sterk woekerend) mogen zijn.

De beuk en de eik zijn nu nog bekende bomen in onze bossen, maar dat zal in de toekomst wellicht gaan veranderen. Onderzoekers van de Wageningen University denken dat een aantal bomen in de toekomst verdwijnt door temperatuurstijging. Zo zien we de lijsterbes, zomereik en beuken langzaam verdwijnen. Het wordt te warm, beuken kunnen niet tegen de wisselende waterstanden en stikstof neerslag zorgt voor een dermate hoge verzuring dat de zomereiken niet meer overleven.

Onderzoeker en ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen University laat in het bos zien wat er gebeurt als het warm is. Hij voorspelt dat er tot wel 500 soorten gaan verdwijnen. Maar er zullen gelukkig wel veel soorten vanuit het zuiden van Europa voor terug gaan komen. Ook de lokale grote boomkwekerij M. van de Oever uit Haaren heeft het in een recent interview in het Brabants Dagblad over klimaatbomen gesteld: "ga voor zo gevarieerd mogelijk."


?