PRIVACY VERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Podium Circulair respecteert uw privacy en heeft daarom voor u deze privacy- en cookieverklaring opgesteld. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze verwerken en waarom wij dit doen. Podium Circulair verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor onze informatievoorziening aan u en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Podium Circulair legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van onze informatieverstrekking aan u met betrekking tot bijeenkomsten en evenementen die Podium Circulair organiseert. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als het naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
Podium Circulair bewaart (persoons)gegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van onze informatieverstrekking aan u.

Gebruik van Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server gezonden. Zo kan de server uw device of browser herkennen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Cookies van anderen
Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend.

Sociale media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten  of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Google+, Pinterest en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze kanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Linkedin, Google+, Pinterest en Twitter  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Om op de hoogte te blijven van alle ins en outs op het gebied van de activiteiten van Podium Circulair ontvangt u onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres is toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Hierop staat vermeld uw voornaam, achternaam en email adres. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, treft u onder iedere nieuwsbrief een hyperlink om u af te melden van deze dienst. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw rechten als betrokkene
Indien Podium Circulair persoonsgegevens van u heeft verzameld, opgeslagen of bewerkt, dan heeft u op grond van de algemene verordening gegevensbescherming bepaalde rechten om zich hiertegen te verzetten: Recht op inzage: u kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij info@podiumcirculair.nl om uw persoonsgegevens in te zien die Podium Circulair geregistreerd heeft. Recht op vergetelheid: u kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Podium Circulair om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Recht op correctie: u kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Podium Circulair om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Recht op beperking: u kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Podium Circulair om de verwerking of opslag van uw persoonsgegevens door Podium Circulair te beperken. Recht op bewaar: u kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Podium Circulair om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aanpassen Privacyverklaring 
De meest recente versie van onze privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In het geval dat we deze verklaring ingrijpend wijzigen, brengen wij u altijd per e-mail bericht u hierover op de hoogte.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy verklaring, dan nodigen wij u uit om Podium Circulair per e-mail of telefoon hierover te benaderen.

?