De toekomst van het landschap

Grote landschappelijke uitdagingen, zoals de productie van voedsel en hernieuwbare energie, zullen de transformatie van het landschap van Brabant beïnvloeden. Hoe kunnen we dat zó doen dat de kwaliteit toeneemt en niet verslechtert? En hoe kunnen kunstenaars in alle stadia - van ontwikkeling, inrichting tot gebruik van dat landschap - een rol spelen? Wat is er nodig om zowel de natuur als de werk- en leefruimte binnen het landschap te versterken?

Deze vragen staan centraal op dinsdag 25 juni a.s. tijdens een bijeenkomst van Podium Circulair en The Turnclub in De Kleine Aarde in Boxtel. De bijeenkomst is geprogrammeerd en wordt geleid door Merlijn Twaalfhoven, initiatiefnemer van de landelijk functionerende Turnclub.

LINE-UP VAN SPREKERS
Richting aan de antwoorden op deze vragen wordt gegeven door Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit fonds helpt - door het beschikbaar stellen van geld, grond en kennis - bij het ontwikkelen van nieuwe natuur. Ida van der Lee bekijkt veranderingen vanuit rituelen. Zij vertelt dat afscheid nemen van het oude ook betekent het verwelkomen van het nieuwe. Ook als het gaat om de rol van het landschap. Kunstenaar Thijs van Vuure maakt onder meer deel uit van het interdisciplinair Collectief Walden, dat performances en installaties verzorgt op het snijvlak van kunst, filosofie en wetenschap en vaak in dialoog met het verhaal van de omgeving. De bijeenkomst wordt ingeleid en afgesloten door dichter Merlijn Huntjens en voorzien van - altijd deskundig en kritisch - commentaar door Gerard Rooijakkers.

RICHTING PROEFTUIN CIRCULAIR 2019

De bijeenkomst van 25 juni is de tweede VOORPROEF die vooruit loopt op PROEFTUIN CIRCULAIR 2019, een tweedaagse manifestatie van Podium Circulair en de TURNCLUB op 9 en 10 oktober in Het Groene Woud. 

AANMELDEN
Aanmelden voor deze bijeenkomst op dinsdag 25 juni van 19.00 tot 21.30 uur bij De Kleine Aarde kan via frida@podiumcirculair.nl. De bijdrage voor het bijwonen van 'Podium Circulair Presenteert' bedraagt € 15,00 (incl. btw). Studenten betalen € 5,00.

?