Zorg voor Kunst in de Zorg

Interventies door kunstenaars worden nog te weinig geïnitieerd vanuit de verschillende sectoren, maar komen vooral tot stand op initiatief van kunstenaars. Die mening is ook Gedeputeerde Henri Swinkels toegedaan, zo bleek uit zijn inleiding tijdens de bijeenkomst Podium Circulair Presenteert van woensdag 17 januari. Hij hield dan ook een bijzonder betoog voor de inzet van (podium-)kunstenaars in maatschappelijke en sociale processen, en spitste dit toe op de zorgsector.

Dat een dergelijke interventie – die wars is van bestaande protocollen en processen - tot succesvolle resultaten leidt werd vervolgens zeer beeldend onderbouwd en geïllustreerd door kunstenaar Sjaak Langenberg. De aanpak van Langenberg en zijn partner Rosé de Beer is er een van ‘being there’ en kijken. Hij illustreerde dit onder meer met hun rol van ‘embedded’ kunstenaars op Het Rijtven in Deurne, een instelling voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Door het levenstempo van de bewoners als leidraad te nemen bij hun ideeën voor voorzieningen en activiteiten ontstond daar een bijzondere variant van slow movement.

Tijdens de geanimeerde discussie – onder leiding van Jan Hendrik Ockels - die daarop volgde tussen de toehoorders en Henri Swinkels en Sjaak Langenberg werd unaniem geconcludeerd dat de rol van de kunstenaar bij het oplossen van problemen in maatschappelijke- en bedrijfsprocessen nog ondergewaardeerd wordt. Terwijl hun anti-methodische wijze van werken (vaak zonder ‘stip op de horizon’) minstens zo effectief is als de aanpak van consultants en organisatiedeskundigen.

Podium Circulair Presenteert opende met een korte herdenking van de onlangs overleden Sietz Leeflang, oprichter van De Kleine Aarde. Verder werd zoals gebruikelijk de bijeenkomst geopend en afgesloten met een kort gedicht, voorgedragen door Nic Castle, en wist Gerard Rooijakkers met zijn gesproken column het thema van de avond - cultuur en zorg ofwel zorg voor cultuur – uiterst spitsvondig samen te vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

?