Zorg voor Kunst in de Zorg

Interventies door kunstenaars worden nog te weinig geïnitieerd vanuit de verschillende sectoren, maar komen vooral tot stand op initiatief van kunstenaars. Die mening is ook Gedeputeerde Henri Swinkels toegedaan, zo bleek uit zijn inleiding. Hij hield dan ook een bijzonder betoog voor de inzet van (podium-)kunstenaars in maatschappelijke en sociale processen, en spitste dit toe op de zorgsector. Dat een dergelijke interventie – die wars is van bestaande protocollen en processen - tot succesvolle resultaten leidt werd vervolgens zeer beeldend onderbouwd en geïllustreerd door kunstenaar Sjaak Langenberg. De aanpak van Langenberg en zijn partner Rosé de Beer is er een van ‘being there’ en kijken.

?