In Our Nature Festival 2019

Hoe versterken we de relatie tussen natuur, de mens en het cultuurlandschap? Kunnen we festivals, samenkomsten en conferenties groen en duurzaam maken? Zou kunst een vorm van relatietherapie kunnen zijn tussen de mens en de natuur?

Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2019 brengen we een aantal circulaire projecten bij elkaar in het programma In Our Nature 2019. Aan de hand van projecten van Podium Circulair en producties van derden gaan we reflecteren, analyseren en concluderen. Met als uitkomst veelsoortige presentaties die hun eigen functie hebben in de netwerken van de makers en die door Podium Circulair worden samengebracht in een breed programma waar professionals en publiek elkaar ontmoeten.Dit alles volgens de methode die Merlijn Twaalfhoven en zijn Turnclub hiervoor samen met Podium Circulair ontwikkeld heeft. Het In Our Nature festival 2019 is een opmaat richting 2020, het jaar waarin het Groene Woud de locatie is voor de vijfde, landelijke Landschapstriënnale, een (inter-)nationaal event waarin gedurende een maand de ontwikkeling van het landschap centraal staat. Deze vijfde nationale Landschapstriënnale en de ontwikkeling van het van Gogh Nationaal Park zullen een belangrijk culturele component kennen. Podium Circulair levert hieraan een bijdrage.

De website van het In Our Nature festival biedt alle informatie over programmering, tickets, kunstenaars en projecten.

 

?