Parkweg65 - Minder verkeer meer leven

Bidbook Parkweg65

Medio dit jaar werd Podium C door de vereniging Samen Voor Vught uitgenodigd om over haar plannen en ideeën voor de PARKWEG65 van gedachten te wisselen. Kort samengevat, om deze ontwikkeling te steunen en samen te werken. Welke oplossing er voor de N65 ook gekozen zal worden, deze zal te allen tijde moeten voldoen aan actuele eisen, voorkeuren en wensen uit oogpunt van klimaatbestendig wonen en werken, een toekomstbestendige landbouw in een vitaal buitengebied en een robuust natuurnetwerk, kortom een duurzame leefomgeving.

lees meer

?