Afval of Grondstof

Afval of grondstof?

In de aanloop naar en tijdens de Week van de Circulaire Economie (https://deweekvandecirculaireeconomie.nl) heeft Podium C met Heijmans gewerkt aan een intern project om in alle lagen van de bouwketen bewustwording en draagvlak te helpen creëren voor het circulair omgaan met restafval.

 

Er werd via VLOGs op enkele bouwplaatsen afval geïnventariseerd en ideeën over hoe het beter kan. De tips kwamen o.a. van de mensen op de bouwplaats zelf: 'Als je boodschappen doet neem je tegenwoordig je eigen tas mee... Kunnen wij dat niet ook toepassen bij de aanlevering van bouwmaterialen?'

 

Als één van de volgende stappen in de transitie naar circulair bouwen, werd op de laatste dag van de Week van de Circulaire Economie ook voorgesteld om het in de sector niet meer over 'afval' te hebben maar het woord te vervangen voor 'grondstof', wat veel beter aanduidt dat het restmateriaal nog een leven heeft nadat het in de juiste bak is gegooid.

 

Heijmans Zero

Samen met Thijs Huijsmans, senior adviseur Circulair Bouwen, formuleerde Podium C op aansprekende wijze de interne oproep om ook op management-niveau niet meer vanuit de vaste waarden te denken:

"Ooit creëerde Heijmans de Heijmans One. Een verkennende beweging naar het bouwen van de toekomst. Je zou denken dat de volgende, overtreffende trap van de Heijmans One, De Heijmans Two zal heten of de Heijmans One Point Two. Maar kijkend naar alles wat de afgelopen week aan ons voorbij is getrokken, de ambities en hoop die we met elkaar hebben uitgesproken op het gebied van verduurzaming, vraag ik me af of we niet juist afstevenen op de 'Heijmans-Zero'... Dat zou zomaar het containerbegrip kunnen worden voor al onze inspanningen om afval-vrij te bouwen."

 

Podium C en Heijmans bekijken de mogelijkheden om samen bij te blijven dragen aan de volledige transitie naar circulair bouwen. Omdat het mooi zou zijn om te kunnen zeggen: 'We bouwen geen leefomgeving... We bouwen de toekomst'.

?