Foundational Economy Collectief: Essentiële economie

Wat komt er na de pandemie als het ergste gezondheidsleed voorbij is?

In heel Europa staat de sociale cohesie al dertig jaar onder enorme druk. De groeiende inkomens- en vermogensongelijkheden veroorzaken sterke welvaartsverschillen tussen burgers. Deze verschillen hebben niet alleen een grote materiële economische schade veroorzaakt, ze hebben ook het wantrouwen jegens experten en elites gevoed, het electorale landschap versplinterd en kiezers wispelturiger gemaakt.

Tegen deze achtergrond heeft een collectief van Europese academici en burgers zich geschaard achter de idee van de “essentiële economie” (foundational economy, in het Engels). Ze pleiten ervoor dat politici en beleidsmakers de essentiële goederen en diensten zoals huisvesting, water, gas en elektriciteit, gezondheidszorg, kinderopvang, ouderenzorg, voedselvoorziening en onderwijs in ere herstellen. Deze essentiële economie van kabels, pijpleidingen, en netwerken vormt de infrastructuur van ons dagelijks leven. Ze voorziet in de dagelijkse behoeftes van huishoudens, en houdt ons allen veilig. Het is dat deel van onze economie dat niet kan worden stilgelegd zonder de kern van ons bestaan te schaden.

Lees hier het manifest in zijn geheel.

?