Aarde wat nu, een nieuwe werkelijkheid

Klimaat, stikstof, bomen((kap), voedsel, afval, uitputtende landbouw, stijgende zeespiegel, smeltende gletsjers, uitdrogende zandgronden, energietransitie enz, enz. Zomaar een aantal actuele thema’s die om oplossingen vragen. Podium Circulair presenteerde in oktober 2019 een poëziebundel met als titel DE AARDE NU waarin 20 jonge dichters uit Vlaanderen en Nederland hun visie geven op het Klimaat.

Vervolgens werden we overvallen door Corona ons, niet helemaal een verrassing maar toch. Kortom AARDE, WAT NU? Dat is de vraag die we onszelf nu moeten stellen. Virologen voorspellen al jaren dat een wereldwijde pandemie onvermijdelijk is. De economische ontwikkelingen, het neoliberalisme en de ongeremde globalisering zijn van dien aard dat het roer om zal moeten. Welnu, de onverbiddelijke aanval van Corona maakte eens te meer duidelijk datmactie noodzakelijk is.

Het leven op aarde maakt een pas op de plaats en zal straks een forse stap terug moeten zetten. Het is duidelijk dat er een einde gekomen is aan een tijdperk. We hebben NU de kans om opnieuw te beginnen aan een nieuwe visie op ons aller toekomst. We zullen rekening moeten houden met een nieuwe werkelijkheid en een andere wereldorde. Wordt het een doorstart of een herontwikkeling? U mag zelf kiezen. Hoe dan ook, dat worden interessante jaren.

Wim Claessen

?